NIDO 1 Plus Baby Milk 1 to 3 Years (1800g)
5,550.00 ৳ 5550.0 BDT 5,550.00 ৳
NIDO Fortified Full Cream Powder Milk Tin (2500g)
4,300.00 ৳ 4300.0 BDT 4,300.00 ৳
NIDO Fortified Full Cream Powder Milk Pack (2500g)
3,380.00 ৳ 3380.0 BDT 3,380.00 ৳
NIDO Fortified Full Cream Powder Milk Pack (900g)
2,150.00 ৳ 2150.0 BDT 2,150.00 ৳
NIDO Fortified Full Cream Powder Milk Tin (900g)
2,150.00 ৳ 2150.0 BDT 2,150.00 ৳
NIDO Fortified Full Cream Powder Milk Tin (400g)
1,150.00 ৳ 1150.0 BDT 1,150.00 ৳
PEDIASURE (400 GM)
2,080.00 ৳ 2080.0 BDT 2,080.00 ৳
PEDIASURE (900 GM)
1,180.00 ৳ 1180.0 BDT 1,180.00 ৳
PEDIASURE (1600 GM)
3,450.00 ৳ 3450.0 BDT 3,450.00 ৳
SIMILAC 1 (800 GM)
2,980.00 ৳ 2980.0 BDT 2,980.00 ৳
SIMILAC 2 (800GM)
3,000.00 ৳ 3000.0 BDT 3,000.00 ৳
SIMILAC 3 (800 GM)
2,980.00 ৳ 2980.0 BDT 2,980.00 ৳
SIMILAC 3 (900 GM)
2,500.00 ৳ 2500.0 BDT 2,500.00 ৳
SIMILAC 4(900 GM)
3,100.00 ৳ 3100.0 BDT 3,100.00 ৳
SMA 1 (800 GM)
2,100.00 ৳ 2100.0 BDT 2,100.00 ৳
SMA 2 (800GM)
2,000.00 ৳ 2000.0 BDT 2,000.00 ৳
Highgen Dass ( Cone Chocolate)
25.00 ৳ 25.0 BDT 25.00 ৳
Horlicks Chocolate Flever Milk Powder (500gm)
350.00 ৳ 350.0 BDT 350.00 ৳
Horlicks jar Powder (900gm)
695.00 ৳ 695.0 BDT 695.00 ৳
Horlicks Junior Box Milk Powder (400gm)
390.00 ৳ 390.0 BDT 390.00 ৳